> Anwendungsgebiete > Golfplatz

GolfplatzTee - Beregnung Blocksteuerung


Magnetventil
Decoder
Getrieberegner
Impulsregner


MVR/PR 2
PD5/AC-1
HYDRA-XS WH
LVZA 22 WH

Carry - Beregnung BlocksteuerungMagnetventil
Decoder
Getrieberegner
Impulsregner


MVR/PR 2
PD5/AC-1
HYDRA-S H
LVZA 22 H

Fairway - Beregnung Einzelsteuerung


Getrieberegner
Impulsregner


HYDRA-M WVDE
TRITON-L WVDE

Green - Beregnung Blocksteuerung / Einzelsteuerung

Green - Beregnung Blocksteuerung:
Magnetventil
Decoder
Getrieberegner
Impulsregner

MVR/PR 2“
PD5/AC-1
HYDRA-S WH
LVZE 22 WH
Green- Beregnung Einzelsteuerung
Getrieberegner
HYDRA-S WVAC
Decoder PD5/AC-1