> Anwendungsgebiete > Golfplatz

GolfplatzTee - Beregnung Blocksteuerung


Magnetventil
Decoder
Getrieberegner
Impulsregner


MVR/PR 2
PD5/AC-1
HYDRA-2-XS WH
LVZA 22 WH

Carry - Beregnung BlocksteuerungMagnetventil
Decoder
Getrieberegner
Impulsregner


MVR/PR 2
PD5/AC-1
HYDRA-2-S H
LVZA 22 H

Fairway - Beregnung Einzelsteuerung


Getrieberegner
Impulsregner


HYDRA-2-M WVCID
TRITON-L WVCID

Green - Beregnung Blocksteuerung / Einzelsteuerung

Green - Beregnung Blocksteuerung:
Magnetventil
Decoder
Getrieberegner
Impulsregner

MVR/PR 2“
PD5/AC-1
HYDRA-2-S WH
LVZE 22 WH
Green- Beregnung Einzelsteuerung
Getrieberegner
HYDRA-2-S WVCID
Decoder PD5/AC-1