Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej i jednocześnie informacje podawane w przypadku zbierania i pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z artykułem 13 i artykułem 14 RODO

Niniejsza polityka prywatności dotyczy kontaktu z Regnerbau Calw (również za pośrednictwem strony internetowej Perrot.de w języku niemieckim i angielskim). Politykę prywatności spółki polskiej, Perrot Polska, w języku polskim i rosyjskim podano na stronie perrot.pl.

 

Informacje ogólne
Dane administratora danych osobowych

Firma: Regnerbau Calw GmbH
Przedstawiciel ustawowy: Darren Redetzke, Lisa Evaristo, Raghu Das
Adres: Industriestrasse 19-29, D 75382 Althengstett
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: email@iitr.de

 

Ogólne informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Rodzaj danych:
Dane osobowe zbierane są tylko wówczas, gdy podane zostaną dobrowolnie. W pozostałych zakresie dane osobowe nie będą zbierane. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ramy ustawowe odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa jednoznacznej zgody lub w przypadku zaistnienia ustawowej okoliczności zezwalającej.
Cel przetwarzania danych osobowych: Realizacja umowy.

Kategorie odbiorców danych osobowych:
Regnerbau Calw GmbH wchodzi w skład amerykańskiej grupy Toro. Dane osobowe mogą być przekazywane do The Toro Company w USA lub do spółek powiązanych (w szczególności do Perrot Polska) w podanym zakresie.

Ponadto dopuszcza się przekazywanie danych osobowych do następujących odbiorców:
Organy publiczne, o ile wymagane jest to priorytetowymi przepisami prawa.
Zewnętrzni usługodawcy lub pozostali zleceniobiorcy.
Inne podmioty zewnętrzne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę lub przekazanie danych dopuszczalne jest z racji istnienia nadrzędnego interesu.

Przesyłanie danych do państw trzecich:
W ramach realizacji umowy przetwarzanie danych może zostać powierzone również podmiotom przetwarzającym z krajów spoza Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych:
Okres przechowywania danych osobowych zależny jest od celu ich przetwarzania oraz ustawowego obowiązku archiwizacji danych i wynosi z reguły 10 lat.

Informacje dotyczące strony internetowej
Wykorzystywanie plików „cookies”
Strona wykorzystuje pliki „cookies” ("ciasteczka") w celu usprawnienia jej działania („cookies” to pliki tekstowe przesyłane za pośrednictwem serwera strony do przeglądarki użytkownika, w której przechowywane są celem ich późniejszego pobrania). Zasadniczo istnieje możliwość zablokowania wykorzystywania „cookies” poprzez odrzucenie ich przechowywania w ustawieniach przeglądarki.
Informacje dotyczące innych procedur przetwarzania danych
Informacje dotyczące procesu rekrutacji

Rodzaj danych:
Dane podawane w procesie rekrutacji

Cel przetwarzania danych osobowych:
Realizacja procesu rekrutacji

Kategorie odbiorców danych osobowych:
The Toro Company i/lub spółki należące do grupy oraz partnerzy biznesowi, łącznie ze spółką powiązaną Perrot Polska Sp. z o.o.; organy publiczne, o ile wymagane jest to priorytetowymi przepisami prawa.

Zewnętrzni usługodawcy lub pozostali zleceniobiorcy

Inne podmioty zewnętrzne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę lub przekazanie danych dopuszczalne jest z racji istnienia nadrzędnego interesu.

Przesyłanie danych do państw trzecich:
W ramach realizacji umowy przetwarzanie danych może zostać powierzone również podmiotom przetwarzającym z krajów spoza Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych:
Dane podawane w procesie rekrutacji usuwane są po przekazaniu informacji o podjętej decyzji z reguły po upływie czterech miesięcy, o ile nie wyrażono zgody na dłuższy okres przechowywania danych w ramach ich wpisu do zbioru danych rekrutacyjnych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych klientów/interesantów

Rodzaj danych:
Dane przekazane w celu realizacji umowy i/lub udzielenia informacji; ewentualnie dane wykraczające poza ten zakres przeznaczone do przetwarzania na podstawie wyraźnej zgody.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Realizacja umowy, m. in. przedstawianie ofert, zlecenia, sprzedaż i wystawianie faktur, zabezpieczenie jakości, weryfikacja wiarygodności kredytowej.

Kategorie odbiorców danych osobowych:
The Toro Company i/lub spółki należące do grupy oraz partnerzy biznesowi, łącznie ze spółką powiązaną Perrot Polska Sp. z o.o.; organy publiczne, o ile wymagane jest to priorytetowymi przepisami prawa.

Zewnętrzni usługodawcy lub pozostali zleceniobiorcy, m. in. w celu przetwarzania danych i realizacji usługi hostingu, wysyłki, transportu i logistyki, usługodawcy do celów druku i przesyłania informacji.

Inne osoby prawne w związku z ewentualnym nabyciem przedsiębiorstwa lub zmianą struktury właścicielskiej oraz przekazaniem danych w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego.

Inne podmioty zewnętrzne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę lub przekazanie danych dopuszczalne jest z racji istnienia nadrzędnego interesu, np. w celu weryfikacji wiarygodności kredytowej w przypadku zakupu z odroczonym terminem płatności, w celu przesyłania informacji drogą elektroniczną, zapewnienia jakości.

Przesyłanie danych do państw trzecich:
W ramach realizacji umowy przetwarzanie danych może zostać powierzone również podmiotom przetwarzającym z krajów spoza Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych:
Okres przechowywania danych osobowych zależny jest od ustawowego obowiązku archiwizacji danych i wynosi z reguły 10 lat.

Informacje dotyczące przetwarzania danych dostawców

Rodzaj danych:
Dane przekazane w celu realizacji umowy i/lub dane przetwarzane w ramach weryfikacji wstępnej; ewentualnie dane wykraczające poza ten zakres przeznaczone do przetwarzania na podstawie wyraźnej zgody.

Cel przetwarzania danych osobowych:
Realizacja umowy, m. in. zapytania, zakup, dostawa, wystawianie faktur, zapewnienie jakości

Kategorie odbiorców danych osobowych:
The Toro Company i/lub spółki należące do grupy oraz partnerzy biznesowi, łącznie ze spółką powiązaną Perrot Polska Sp. z o.o.; organy publiczne, o ile wymagane jest to priorytetowymi przepisami prawa, np. urząd skarbowy, celny

Zewnętrzni usługodawcy lub pozostali zleceniobiorcy, m. in. w celu przetwarzania danych i realizacji usługi hostingu, prowadzenia księgowości, obsługi płatności

Inne osoby prawne w związku z ewentualnym nabyciem przedsiębiorstwa lub zmianą struktury właścicielskiej oraz przekazaniem danych w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego.

Inne podmioty zewnętrzne, o ile osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę lub przekazanie danych dopuszczalne jest z racji istnienia nadrzędnego interesu.

Przesyłanie danych do państw trzecich:
W ramach realizacji umowy przetwarzanie danych może zostać powierzone również podmiotom przetwarzającym z krajów spoza Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych:
Okres przechowywania danych osobowych zależny jest od ustawowego obowiązku archiwizacji danych i wynosi z reguły 10 lat.

 

Pozostałe informacje i kontakty

 

W każdym momencie mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania czy usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych. Zachęcamy do skontaktowania się z nami drogą elektroniczną lub listową. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Będziemy jednak zobowiązani, jeśli uprzednio zwrócą się Państwo bezpośrednio do nas.

Zmiana zdania? Kliknij tutaj w celu usunięcia zgody cookie