Impressum

Perrot-Polska Sp z o.o.
Józefa Kreta 2
43-450 Ustroń

Zarejestrowany w rejestrze handlowym.
Sąd rejestrujący: Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej
Nr rejestracyjny: KRS 0000121149
Numer Identyfikacji Podatkowej:
NIP PL 548-00-16-132

 

Referencje wykorzystanych zdjęć i filmów:

© DIE FILMAGENTUR

 

Wyłączenie z odpowiedzialności – informacje prawne

§ 1 Ostrzeżenia dotyczące publikowanych treści
Bezpłatne i dostępne treści niniejszej strony internetowej przygotowano z największą starannością. Właściciel strony nie przejmuje jednak odpowiedzialności za zgodność z prawdą oraz aktualność udostępnionych porad dziennikarskich oraz wiadomości podanych nieodpłatnie. Artykuły opatrzone nazwiskiem autora odzwierciedlają jego opinię i nie są jednoznaczne z opiniami właściciela. Nawet poprzez przeglądanie bezpłatnych i ogólnie dostępnych treści w żaden sposób nie zostaje nawiązany stosunek umowny pomiędzy użytkownikiem i właścicielem strony, o ile nie zaistniała wola więzi prawnej ze strony usługodawcy.

§ 2 Linki zewnętrzne
Niniejsza witryna zawiera łącza do stron internetowych osób trzecich (“linki zewnętrzne”). Strony te podlegają pod odpowiedzialność cywilną każdego z administratorów. Podczas pierwszorazowego powołania się na linki zewnętrzne dostawca treści zawartych na stronie sprawdził je pod względem ewentualności naruszenia prawa. Dostawca treści nie ma wpływu na aktualną oraz przyszłą formę jak i na treści powiązanych witryn. Umieszczanie linków zewnętrznych nie oznacza, że usługodawca przywłaszczył sobie treści zawarte w łączu lub w linku. Nie można oczekiwać od dostawcy treści strony internetowej stałej kontroli linków zewnętrznych bez konkretnego wskazania naruszenia prawa. W przypadku stwierdzenia faktu naruszenia przepisów prawa linki zewnętrzne zostaną jednak niezwłocznie usunięte.

§ 3 Prawa autorskie i prawa pokrewne
Treści opublikowane na niniejszej stronie www podlegają polskiemu prawu autorskiemu oraz prawom pokrewnym. Każde wykorzystanie treści niezgodnych z polskim prawem autorskim i prawami pokrewnymi wymaga uprzedniej pisemnej zgody dostawcy treści zawartych na stronie internetowej lub danego właściciela praw autorskich. Przede wszystkim dotyczy to powielania, opracowywania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania wzgl. przejmowania treści zawartych w bankach danych lub w innych elektronicznych mediach i systemach. Treści i prawa osób trzecich zostaną przy tym odpowiednio oznaczone. Powielanie, przekazywanie poszczególnych treści lub kompletnych stron jest niedozwolone i podlega karze. Jedynie dozwolone jest tworzenie kopii i materiałów do pobrania do celów prywatnych i niekomercyjnych.


Prezentacja niniejszej witryny internetowej w obcych ramkach dopuszczalna jest jedynie za wyrażeniem pisemnej zgody.