Kort do tenisa

Schemat rozmieszczenia zraszaczy na korcie do tenisa - zraszacze wynurzalne impaktowe lub turbinowe

Przebieg nawadniania:
Wszystkie zraszacze na korcie pracują równocześnie.
Zapotrzebowanie wody:
LVZA22
1 zraszacz na obrzeżu kortu
Q= 1,2 m³/h
6 zraszaczy na obrzeżu kortu
Q= 7,2 m³/h
Maks. zapotrzebowanie w jednym cyklu
Q= 7,2 m³/h
Zapotrzebowanie wody:
HYDRA-2-XS
1 zraszacz na obrzeżu kortu
Q= 1,14 m³/h
6 zraszaczy na obrzeżu kortu
Q= 1,14 m³/h
Maks. zapotrzebowanie w jednym cyklu
Q= 6,84 m³/h
Ciśnienie pracy:
Ciśnienie wody na dyszy zraszacza
H = 4,0 bar
Wymagane ciśnienie w źródle zasilania przy poborze wody
H = 5,5 bar
Opad:
Średni opad
10,0 mm/h
Zestawienie materiałów:
Zraszacze na obrzeżu kortu: LVZA 22 WT / HYDRA-2-XS W
6 sztuk

Schemat rozmieszczenia zraszaczy na korcie do tenisa – zabudowa zraszaczy na istniejącym korcie

Przebieg nawadniania:
Wszystkie zraszacze na korcie pracują równocześnie.
Zapotrzebowanie wody:
LVZA
1 zraszacz na obrzeżu kortu
Q= 1,60 m³/h
4 zraszacze na obrzeżu kortu
Q= 6,40 m³/h
Maks. zapotrzebowanie w jednym cyklu
Q= 6,40 m³/h
Zapotrzebowanie wody:
HYDRA-2-XS
1 zraszacz na obrzeżu kortu
Q= 1,30 m³/h
4 zraszacze na obrzeżu kortu
Q= 5,20 m³/h
Maks. zapotrzebowanie w jednym cyklu
Q= 5,20 m³/h
Ciśnienie pracy:
Ciśnienie wody na dyszy zraszacza
H = 5,0 bar
Wymagane ciśnienie w źródle zasilania przy poborze wody 6,40 / 5,20 m³/h
H = 6,0 bar
Opad:
LVZA
Średni opad
9,6 mm/h
Opad:
HYDRA-2-XS
Średni opad
7,8 mm/h
Zestawienie materiałów:
Zraszacze na obrzeżu kortu: LVZA 22 WT / HYDRA-2-XS WH
4 sztuki

Obiekty, na których stosowane są nasze produkty