Kort do tenisa

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ZRASZACZY NA KORCIE DO TENISA

Zraszacze wynurzalne impaktowe lub turbinowe

Przebieg nawadniania:

Wszystkie zraszacze na korcie pracują równocześnie.

Zestawienie materiałów:

Zraszacze na obrzeżu kortu: TRITON-S WT / HYDRA-2-XS W, 6 sztuk

Obiekty, na których stosowane są nasze produkty